Přechodný pobyt ve stanu

Osoby do 6 let, nad 70 let                           15 Kč/noc

Osoby 6 - 15 let, invalidní důchodci            25 Kč/noc

Osoby starší 15 let                                      45 Kč/noc

Drobné zvířectvo                                         35 Kč/noc

Pozn.: K těmto úhradám se připočítává u osob starších 18 let poplatek za LÁZEŇSKÝ POBYT ve výši 15 Kč/osoba/den. Tento poplatek se odvádí obci Radvanec. 

ROZDĚLÁVAT OHEŇ JE MOŽNÉ POUZE V MÍSTECH TOMU URČENÝCH.

Kontakt

Koupaliště Sloup v Čechách Cvikovská
Sloup v Čechách
47152
Pokladna/Ubytování 487 753 520 / 721 018 211

Správce 602 316 309 (nevyřizuje rybářské povolenky !)
koupaliste.sloup@volny.cz